NatiOn – Nationell forskarskola i klinisk och translationell cancerforskning

2018-11-13 10:00:00

Karolinska Institutet (KI) och Uppsala universitet (UU) erbjuder från och med hösten 2019 en treårig Nationell forskarskola (NatiOn) med inriktning mot klinisk och translationell cancerforskning.

Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av kurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik för kliniskt aktiva personer inom området cancer. NatiOn stöds ekonomisk av Kommittén för utbildning på forskarnivå vid KI respektive UU, Cancerfonden, U-CAN vid UU och StratCan vid KI. Detaljerad information här

Utlysning

Nu utlyses upp till 20 platser och deadline är den 31 januari 2019. Besked om antagning lämnas i april/maj.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till doktorander. Den sökande bör ha ett kliniskt eller translationellt projekt inom cancerforskning. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Vi uppmuntrar även ansökningar från doktorander vid preklinisk institution som fullgjort minst fyra år av läkarutbildningen och avser att sedermera bli kliniskt aktiva forskare inom cancerområdet.