Nationella riktlinjer för Systemisk Mastocytos

2019-02-04 17:27:00

Målsättningen med riktlinjerna är att befrämja en jämlik vård över landet, god tillgänglighet för patienterna, samt att ge en god och kostnadseffektiv behandling till patientgruppen. I riktlinjerna betonas vikten av ett multidisciplinärt omhändertagande av patienterna, vilket är extra viktigt vid mastocytos då sjukdomen kan manifesteras av symtom från i princip alla organsystem. Ytterligare en målsättning är att möjliggöra inklusion i register och biobanker för att befrämja forskning och utveckling inom mastocytos. Vi är glada att meddela att riktlinjerna nu finns tillgängliga på sidan Riktlinjer.