Nationellt KML vårdprogram och KML vårmöte 2016

2015-11-20 15:30:00

En arbetsgrupp ledd av Johan Richter, Lund, har utarbetat ett omfattande nationellt VP enligt Regionala cancercentrums (RCC) mall. Jämfört med tidigare versioner av riktlinjer har begreppet ”riktlinjer” ersatts med ”vårdprogram”, enligt definition från RCC. Det aktuella vårdprogrammet är, med några mindre modifikationer, skrivet enligt den mall och struktur som RCC anvisar. Evidensgradering enligt GRADE har införts och kvalitetsindikatorer och målnivåer har definierats tydligare än tidigare. Principer för nivåstrukturering ges, men den praktiska tillämpningen bör överenskommas på regional nivå. Nyskrivna kapitel finns om egenvård, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering, understödjande vård och några speciella kliniska situationer (graviditet och stopp för TKI-behandling).

SFH tackar arbetsgruppen för ett onfattande och viktigt arbete. Du finner vårdprogrammet under fliken riktlinjer.

Vårmöte för de svenska och nordiska KML-grupperna 27-28 april 2016 i Malmö
Ett nytt nordiskt två-dagarsmöte för KML-intresserade kommer att arrangeras i april, denna gång i Malmö (hotel Clarion). Den 27/4 erbjuds en "Nordic CML school for young hematologists in training”, den nordiska KML-studiegruppen (NCMLSG) har ett internt möte liksom den svenska KML-gruppen (SvKMLgr).

Den 28/4 hålls ett större "Education symposium” som bl a inkluderar "state-of-the-art” presentationer av inbjudna intrernationella föreläsare. Huvudansvariga för programmet är denna gång de danska hematologerna.

Mer info och anmälan via:
www.ncmlsg.org
Boka in almanackan!
För SvKMLgr
Leif Stenke, Ulla Olsson Strömberg