Nationellt vårdprogram AML

2016-09-16 14:46:00

Den nya uppdateringen innehåller en lite större nyhet nämligen ett nyskrivet relativt utförligt avsnitt om akut promyelocytleukemi (APL) vilket ersätter det gamla, separata ”APL-vårdprogrammet”. I APL-avsnittet introducerar vi bl.a. Arseniktrioxid (ATO) som första linjens behandling vid låg-/intermediär-risk (LPK≥10x10e9/L). Faktiskt lite spännande med att vi nu har enats om en cytostatikafri behandling av en subgrupp (låt vara liten sådan) av AML.

Utöver APL-avsnittet finns en nyskrivet kapitel om hereditär AML (ett tidigare försummat område där det kommit ny kunskap). Den nya WHO-klassifikationen (april 2016) för myeloida maligniteter tillämpas och den kliniska potentialen av next genration sequencing (NGS) tas upp. Avsnitten om MRD-diagnostik, handläggning av hyperleukocytos och hypometylerande behandling har omarbetats något.

Här kan du ladda ned filen