Nationellt vårdprogram för AML

2014-06-04 13:30:00

SFH:s styrelse anser att den garantistämpel som ett av RCC och huvudmännen godkänt VP innebär starkt ökar möjligheten att alla patienter i landet får en likvärdig behandling.

I Sverige insjuknar varje år omkring 350 vuxna personer i AML. De utreds och behandlas vid ett 25-tal olika kliniker.

Det nationella vårdprogrammet omfattar riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter (fr 18 år) med AML, inklusive principer för handläggning av återfall. Rent experimentella terapier avhandlas inte.

Rekommendationerna bygger främst på kunskaper och erfarenheter från kliniska studier, tidigare svenska AML-vårdprogram samt data från det svenska akutleukemiregistret. För diagnostik och riskgruppering har en samstämmighet med de internationella riktlinjer, som publicerades 2010 av European Leukemia Net (ELN), eftersträvats. Slutversionen godkändes vid RCC i Samverkans möte den 27/5.

Martin Höglund, Uppsala, ordförande i svenska AML gruppen säger: "Arbetet med detta har varit lärorikt om än mer tidskrävande och långdraget är vad jag ursprungligen trott. Tror dock att vi har igen det vid kommande uppdateringar. Jag hoppas även att vårt arbete ska innebära lite draghjälp till de hematologiska diagnosgrupper som nyligen dragit igång, eller är på väg att göra det, vårdprogramarbete ad modum RCC, exv KML, myelom, lymfom och KLL. Jag vill återigen tacka alla i arbetsgruppen för god medverkan. Tacket inkluderar även våra goda samarbetspartners vid RCC med Helena Brändström och Hanna Åberg i spetsen."

Vårdprogrammet finner du här