NCMLSG AUTUMN SYMPOSIUM

2022-08-01 00:00:00

8-9 november 2022, Clarion Hotel & Congress Malmö

Två dagars möte på Malmö Live i November där dag 1 är nordiska KML gruppsmöte + CML school, upplagd som en SK kurs med intyg. 
Dag 2 är ett symposium för både KML och ALL doktorer för att öka samarbetet. 

Det är nytt. Och gratis.

Mer information och anmälan