Nominering Årets avhandling 2015 – påminnelse!

2015-08-20 16:36:00

Många avhandlingar av hög kvalitet har försvarats under det gångna året. Alla handledare uppmanas anmäla sin doktorand!

Årets hematologiska avhandling kommer att presenteras på torsdagseftermiddagen. Författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Avhandlingar som försvarats mellan 2014-08-01-2015-07-01 kan nomineras.

Fyra exemplar av avhandlingen tillsammans med en motivering ska senast 2015-09-01 vara dr Monika Klimkowska tillhanda, adress:

Monika Klimkowska
Avdelning för patologi
Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge
141 86 Stockholm