Nordisk AML grupp bildad

2022-01-25 07:45:00

En nordisk AML-grupp har bildats. Deltagande länder är Sverige, Norge, Danmark och Finland med vardera 3 representanter i styrelsen. Även Island är inbjudet och kommer att ha observatörsstatus tillsvidare. Gruppen har valt Bjørn-Tore Gjertsen, Bergen, Norge till ordförande och Mika Kontro, Helsingfors, Finland till sekreterare. Gruppen har en Executive Board och tre utskott: Trial Working Group, Scientific Working Group vilka redan påbörjat arbetet och en Educational Working Group som nu håller på att sättas samman. Svenska representanter är Sören Lehmann, Uppsala (även ordförande i Scientific Working Group), Martin Jädersten, Stockholm och Vladimir Lazarevic, Lund. Gruppens mål är att bidra till att förbättra kliniskt omhändertagande inklusive diagnostik och behandling av AML samt stimulera till excellent AML-forskning inom de nordiska länderna. Samarbetet startar med den pan-nordiska studien LD‑VenEx som kommer att öppna under 2022, och som utforskar en lägre dos av venetoclax i kombination med azacitidin. Parallellt med den kliniska prövningen utförs innovativa translationella studier inklusive en bred s k drugscreening.

Den Nordiska AML-gruppen betonar att de ser mycket positivt på alla typer av förslag till nya initiativ rörande forskning och utbildning inom AML. SFHEMs medlemmar är välkomna att kontakta någon av oss i styrgruppen med eventuella förslag. Förutom regelbundna nordiska möten om så väl forskning som kliniska frågor har den Nordiska AML-gruppen som målsättning att organisera fysiska eller virtuella tema-specifika utbildningsmöten, siktande på en harmonisering av ST-curriculumet inom de nordiska länderna. Sådana tillfällen kommer att utannonseras i framtida nummer av OHE.NAMLG_1xlogo_KTM_220125

Ordförande i Svenska AML-gruppen

Vladimir Lazarevic, Lund