Ny KML rapport från Blodcancerregistret

2015-11-10 16:30:00
Närliggande information

Huvudansvariga för rapporten är RCC-biostatistiker Fredrik Sandin, RCC-monitor Karin Olsson och undertecknad. En prefinal version har cirkulerat bland ordinarie regionrepresentanter i KML-registerarbetsgruppen för synpunkter (särskilt tack till Johan Richter och Leif Stenke!) och godkännande.

Rapporten grundar sig framför allt på patienter diagnostiserade 2012-2104 (n=311), men för vissa analyser har vi utnyttjat hela patientmaterialet i databasen (diagnosår 2002-2014; n=1209). För er som äventyrs har mycket att göra finns en sammanfattning på sid 8. Notera gärna figur 23, vilken kan/bör väcka debatt, men avnjut den helst tillsammans med kommenterande text (sid 27).

Slutligen ett TACK till alla som på olika sätt bidragit till rapporten. Tacksam om ni sprider informationen till dem i er region som kan tänkas vara intresserade.

Martin Höglund Uppsala