Ny MPN rapport

2014-02-17 17:45:00

MPN gruppen under ledning av Björn Andreasson, Uddeevalla, har tagit fram en andra rapport från Blodcancerregistret.

Rapporten innehåller viktiga kliniska data vid diagnos och pekar på en underanvändning av salicylsyra vid PCV samt antyder även en underanvändning av benmärgshämmande behandling till högriskpatienter med PCV och ET. Anledningar till detta och eventuella felkällor i rapportering kommer att undersökas vidare.