Ny rapport från ALL registret

2014-06-03 15:00:00

Registret omfattar alla fall med nydiagnosticerad ALL hos vuxna som anmälts i INCA sedan startåret 2007 tom 2012. Överlevnad har beräknats med hjälp av ett uttag ur befolkningsregistret 2013. Täckningsgraden är 98 %, remissionssyftande behandling har givits till 88 % av patienterna. En hög andel av behandlade patienter, 88 %, uppnår CR.

SFH tackar ALL gruppen och registerhållare Karin Karlsson, Lund, för en mycket intressant rapport som du kan läsa här