Ny rapport från KML-gruppen

2013-09-09 17:30:00

Majoriteten av de patienter som ligger till grund för denna rapport ingår även i aktuell publikation från KML-gruppen (BLOOD, 15 aug 2013, vol 122, p1284-92).

Huvudansvariga för denna rapport är Martin Höglund (Uppsala), sjuksköterska/ koordinator Karin Olsson och biostatistiker Fredrik Sandin, båda vid RCC Uppsala-Örebro. Sammanställningar och analyser har diskuterats i KML-registrets styrgrupp, vilken också godkänt den slutgiltiga rapporten.

Rapporten finner du här - Rapport_KML_2013