Ny rapport från MDS registret

2014-06-09 15:00:00
Rapporten omfattar 1247 patienter som fått diagnos MDS eller MDS/MPN 1 januari 2009 - 31 december 2012. I rapporten ingår data från diagnostillfället eftersom 1-års uppföljning endast finns för patienter med diagnos år 2012. Denna rapport är den andra från MDS-registret. Överlevnad är matchad mot befolkningsregistret 3 april 2014.

Rapporten är sammanställd av Elisabeth Ejerblad, Uppsala, i samarbete med styrgruppen för MDS-registret. Marit Holmqvist RCC Uppsala-Örebro, har gjort sammanställning och statistisk bearbetning av data. SFH:s styrelse tackar för en mycket intressant rapport, som du kan läsa här