Nya rapporter från MPN- och lymfomregistren

2016-07-11 17:45:00

MPN-rapporten beskriver hur diagnostik av MPN patienter bedrivs, vilken behandling som ges efter diagnos, komplikationer före diagnos mm. Lymfomrapporten innehåller förutom basdata även data om överlevnad vid olika lymfomtyper samt hänvisning till imponerande 14 vetenskapliga arbeten utgående från registret.

Du hittar rapporterna här