Ny skrivelse till Socialstyrelsen

2013-07-08 20:15:00

20 specialistföreningar kräver i en skrivelse till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm att den nya specialitetsindelningen och -utbildningen införs från 1 januari 2014. SFH är förstås en av undertecknarna av skrivelsen.

Brev_till_SoS_specialistutbildning