Nya koder för AL-amyloidos och POEMS syndrom

2014-07-04 18:30:00

Varje år tillfrågas specialitetsföreningarna om behov av nya fördjupningsdiagnoser. SFH har efter en frågerunda till stora kliniker arbetat hårt genom Ulf-Henrik Mellqvist mot Socialstyrelsen för att säkerställa en bättre registrerimng av ovan nämnad diagnoser. Vi har nu fått besked av SoS att sådana koder införs; " Som tidigare meddelats kommer vi fr.o.m. 1/1 2015 att införa fördjupningskoden C88.7A POEMS syndrom. Av klassifikationstekniska skäl skapas samtidigt fördjupningskoden C88.7W Annan specificerad malign immunoproliferativ sjukdom. Efter korrespondens med er vill vi dessutom meddela att vi även kommer att införa fördjupningskoden E85.8A AL-amyloidos. Av klassifikationstekniska skäl skapas samtidigt fördjupningskoden E85.8W Annan specificerad amyloidos än E85.0-E85.4".

SFH är övertygade om att det kommer att leda till att patienter får en enkelt identifierbar kod vilket möjliggör bättre uppföljning och bättre behandling.

Du som har upptäckt andra luckor i ICD-systemets klassificering av hematologiska sjukdomar uppmanas höra av dig till styrelsen inför nästa års genomgång.