Nyheter från KLL- och ALL-grupperna

2015-05-18 15:30:00

KLL-gruppen har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer pga det stora antalet nya behandlingar som nu finns för KLL. Läs mer under fliken riktlinjer.

ALL-gruppen har fastställt ett PM för infektionsprofylax vid ALL-behandling. Vidare har ALL- och AML-gruppen ett viktigt pågående forskningsprojekt om PROM och PREM under behandling. Se ALL-gruppens sidor för mer information.