Nyhetsbrev från Svensk Nationell Biobank för Myelom och MGUS

2014-11-27 16:00:00

Ett stort tack till alla som nu i flera år har skickat prov till den svenska nationella biobanken för MGUS och Myelom!

Material från biobanken har kommit till användning i en rad forskningsprojekt och ett flertal inviter om samarbete har kommit från andra biobanker i Europa. Läs mer om detta och biobanken här. Om du har ytterligare frågor om biobanken är du välkommen att höra av dig till någon i styrgruppen.

Fortsätt att skicka prover – de kommer till användning !

Markus Hansson markus.hansson(a)med.lu.se
Ingemar Turesson ingemar.turesson(a)med.lu.se
Jan Westin jan.westin(a)medic.gu.se
Hareth Nahi hareth.nahi(a)karolinska.se