Professor Gösta Gahrton har erhållit Robert A. Kyle Lifetime Achievement Award av International Myeloma Foundation

2013-07-08 20:30:00

gösta

Sedan 2003 har IMF hedrat en enastående läkare varje år med Robert A. Kyle Lifetime Achievement Award. Priset, uppkallad efter sin första mottagare, ges till en person vars arbete har medfört betydande framsteg inom forskning, behandling och vård av myelompatienter. Gemensamt för alla mottagare av priset är att de återspeglar inställningen hos Dr William Mayo som myntade begreppet "The needs of the patient are the only needs to be considered.”

Gösta är hedersmedlem i flera internationella föreningar och har varit medlem och ordförande i Nobelkommittén vid Karolinska Institutet. Han studerade till en början betydelsen av kromosomavvikelser i hematologiska maligniteter och upptäckte tillsammans med sin handledare och cytogenetikern Lore Zech att Philadelphiakromosomen vid KML var nummer 22 och inte som man tidigare trott nummer 21. Gösta har också beskrivit den första kromosomavvikelsen vid B-KLL, (11, 14) (Q13; q32), och att trisomi 12 är förknippad med KLL. Gösta är en av grundarna av EBMT och var drivande i gruppen som utförde den första benmärgstransplantationen i Sverige 1975, och även en av de första transplantationerna i världen som behandling av myelom.

SFH gratulerar Gösta till det mycket välförtjänta priset!