Progresstest och Höjdpunkter från ASH

2022-11-21 00:00:00

Progresstest läggs ut vecka 47, ASH från Lund 230124

ST-läkare och övriga intressenter - Progresstest!

Årets progresstest läggs ut på hemsidan under v47. Passa på att testa dina kunskaper, diskutera med en kollega eller handledare och kartlägg vilka kunskapsluckor som kan behöva fyllas! SFHs examinationsgrupp har med hjälp av diagnosgrupperna gjort ett test med inriktning på svenska förhållanden och ST-målbeskrivning.

Höjdpunkter från ASH

24 januari kan man lyssna till det årligen återkommande Höjdpunkter från ASH. Mötet äger rum i Segerfalksalen, BMC kl 15 - 19 i Lund och för dem som inte kan närvara fysiskt kan man delta på distans per Zoom-länk som kommer att finnas på hemsidan.