Progresstest - facit och utvärdering nu on-line!

2014-11-10 08:15:00

170 gånger har progresstestet laddats ned sedan förra veckan.

Tiden har nu gått ut för fler personer att göra testet. Facit finns tillhanda nedan. Du bör gå igenom resultatet med din handledare, eller ordna en träff med dina ST-kollegor och diskutera resultaten. Syftet är att du ska hitta dina starka och svaga sidor och kunna ta hjälp av det i din framtida utbildning.

Vi vill mycket gärna veta vad du tycker om testet. Fyll i den korta utvärderingen och skicka in den till johanna.ungerstedt@ki.se. Som tack för hjälpen får du en bok. EHA har uttryckt ett stort intresse för denna typ av test som eventuellt skall införas på europeisk basis. Ett abstract insändes till årets EHA som bedömdes som intressant men då svaren var för få blev det ej accepterat. Vi hoppas på stor svarsfrekvens i år så att ST utskottet kan visa resultaten i Wien 2015.  OBS att av misstag lades en gammal version av utvärderingen ut 10/11. Ni som redan laddat ned den ombedes byta till den rätta verisonen nedan.

Facit finner du här

Fyll även i utvärderingen här


Emma Ölander
Ordförande ST-utskottet