Riktlinjer för Waldenströms makroglobulinemi

2014-04-16 16:00:00

Riktlinjerna har utarbetats av en arbetsgrupp inom Svenska Lymfomgruppen

Syftet med detta dokument är att försöka definiera standardomhändertagandet av patienter med Waldenströms makroglobulinemi (WM). Dokumentet är tänkt att fungera som ett praktiskt verktyg för nationell samordning av den kliniska handläggningen av dessa patienter. Epidemiologiska data, översikt av symtom samt rekommendationer om diagnostik/utredning och terapi, samt vissa råd om infektionsprofylax, har inkluderats.

Länk till riktlinjerna Waldenstrom_2014