SFH bevakar kunskapsläget avseende eventuella biverkningar kopplade till vaccination mot Covid-19 och har nära dialog med SSTH, företrädare för läkemedelsverket och FHM

2021-03-24 15:30:00

Följande riktlinjer för sjukvården finns nu publicerade på SSTHs hemsida. Länk till riktlinjerna

Vägledning för allmänheten finns på FHM