SFH, Blodcancerförbundet och KVAST-gruppen i hematopatologi uppvaktar RCC

2014-10-27 12:00:00
RCC i samverkan har våren 2014 tagit fram ett måldokument för patologin i Sverige. Målsättningarna är mycket ambitiösa - år 2020 skall 95 % av alla provsvar vara besvarade inom 48 timmar! I dokumentet betonas vikten av att varje region tar fram kompetensförsörjningsplaner för att detta skall bli verklighet. Väl medvetna om den nuvarande bristen på hematopatologer i Sverige har vi tillsammans med KVAST gruppen gjort en inventering av framtida behov inom området. Vi har tillskrivit RCC i samverkan, men även varje regionalt RCC och varje sjukvårdslandstingsråd i de stora regionerna, med en önskan om en aktiv dialog för att åtgärda den nuvarande bristsituationen på ett konstruktivt sätt. Dokumentet finner du här