SFH och Blodcancerförbundet uppvaktar Cancerfonden

2014-05-23 14:15:00

SFH och Blodcancerförbundet anser att våra patienter ej uppmärksammas tillräckligt i bland annat artiklar och debatter om cancervårdens behov.

Vi har därför tillskrivit Cancerfonden med önskemål att alla patienter med hematologisk malignitet presenteras under samlingsnamnet blodcancer. Detta för att öka uppmärksamheten på våra sjukdomar och patienternas behov. Läs skrivelsen här