SFH och SOF protesterar mot dyra läkemedelspriser

2016-05-30 18:00:00

Debattartikel i Svenska Dagbladet 29/5

De priser Sverige betalar för en del cancermediciner är bland de högsta i världen. Det slår mot budgeten för hela cancervården. Det behövs ett nytt och bättre system för att prissätta läkemedel, skriver Ulf-Henrik Mellqvist (ordf SFH) och Martin Erlanson (ordf SOF). En nyligen publicerad artikel i Lancet Oncology visar att Sverige betalar högre priser för cancerläkemedel än många andra länder i Europa. SFH och SOF anser att prisörhandlingar bör enbart ske på nationell nivå. Som ­patient skall man ha rätt att veta att den behandling man erbjuds är den som i hela landet uppfattas som den bästa och att den inte styrs av hur bra förhandlare detta landsting råkar ha eller hur den ekonomiska dagsformen är på det aktuella sjukhuset.

Du läser hela SVD-artikeln här

Och här finns TLVs svar

Du kan läsa artikeln i Lancet Oncology av Vogler et al här