SFH stödjer Läkare Utan Gränser

2014-11-03 22:00:00

Svensk Förening för Hematologi (SFH) är som många andra djupt oroade över den rådande ebolaepidemin i västra Afrika. Som ett litet försök att hjälpa insatserna i det drabbade området har styrelsen beslutat i att skänka 50.000 kr till Läkare utan Gränser för att stödja deras föredömliga arbete i området. SFH hoppas att många av Svenska Läkarsällskapets andra specialistföreningar skall följa vårt exempel för att på så sätt öka hjälpen till människorna i de svårt drabbade länderna. Läkare utan gränser