SFH utlyser 5 resestipendium á 15.000 kronor

2017-05-19 07:36:00

SFH:s styrelse har beslutat om en ökad satsning på fortbildning och forskning av specialister och ST-läkare. Detta stipendium vänder sig till medlemmar i SFH som är forskningsverksamma inom hematologi.

Utlysningen av stipendier vänder sig till forskningsaktiva läkare (även ST) som vill medverka på ASH eller likvärdig kongress. Sökande med eget abstract kommer att prioriteras. Ansökningsformulär finns på hemsidan www.sfhem.se/ aktuella_stipendier. Ansökan skall fyllas i senast den 6 augusti 2017

Utnyttjande av stipendiet skall ske inom ett år efter beviljandet. 

Eventuella frågor ställs till: hans.hagglund@akademiska.se eller erik.ahlstrand@regionorebrolan.se

Stipendiekommittén består av styrelsen för Svensk förening för hematologi. 

Utsedda stipendiater kommer att meddelas skriftligen snarast efter ansökningstidens utgång.
Som motprestation förväntas en kort reserapport (1 A4 sida) med stipendiatens viktigaste intryck från kongressen. Rapporten kommer att publiceras i OHE.