SFH:s arbete och ASH och EHA:s rekommendationer angående COVID-19

2020-09-15 00:00:00

Även om, som tidigare framgått, SFH inte kommer att uttala riktlinjer angående COVID-19 så lägger vi här ut information som vi tror kan vara av nytta. Ändrade rekommendationer från diagnosgrupperna anslås så fort vi får kännedom om dem. Senast har KLL gruppen uppdaterat sina rekommendationer 8/9.


Kommentarer från Svensk Förening för Hematologi angående nationella Covid-riktlinjerna v1.0.

Tillfälligt ändrade rekommendationer gällande handläggning av KLL med anledning av Covid-19 9 Uppdaterade 200908

Tillfälliga rekommendationer gällande handläggning av akut myeloisk leukemi med anledning av Covid-19 6 april 2020

För att stödja tanken om att våra arbetsföra immunhämmade patienter kan få stanna hemma för att skydda sig mot COVID-19 via sjukförsäkringssystemet har vi adresserat Svenska Läkaresällskapet med en skrivelse och de har meddelat att de agerar mot Socialdepartementet.

RCC håller som bäst på att stämma av med sina vårdprogramsgrupper om den rådande situationen borde leda till eventuella avvikelser i våra behandlingsrekommendationer. Håll utkik på deras hemsida

Svenska Läkaresällskapet har också startat en informationssida där man kan hitta värdefull information

Svenska läkarförbundet uppdaterar kontinuerligt facklig information till sina medlemmar

Läkartidningen har publicerat en artikel "Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling”


EHA och ASH

COVID-19, orsakad av SARS-CoV-2, förväntas bli en allvarlig infektion hos patienter med aktiv cancer. Med tanke på den snabbt föränderliga vetenskapliga litteraturen och den allmänna situationen har EHA Scientific Working Group Infections in Hematology utvecklat viktiga frågor och svar på hanteringen av cancerpatienter med ökad risk eller i riskzonen för COVID-19.

Se EHA:s rekomendationer och annan information om COVID-19

ASH har också en webbsida som ett medium för att utbyta information i syfte att hjälpa hematologer navigera i  COVID-19 pandemin. Webbplatsen kommer att uppdateras ofta och nya funktioner läggs till vid behov. Du hittar svar på vanliga frågor om COVID-19 vid så gott som samtliga hematologiska maligniteter.

ASH information om COVID-19