SFH:s utbildningsdag 29/1 2015

2014-06-04 18:30:00

Gratis endagsmöte på Arlanda med state of the art rörande MPN och plasmacellssjukdomar samt det allra bästa från ASH inom andra terapiområden

SFH vill fortsätta att stimulera vidareutbildning av specialister och ST-läkare i
hematologi som är medlemmar i SFH genom en ny typ av utbildning. Torsdagen 29/1 2015 anordnas därför ett endagsmöte på Arlanda (Radisson Blu Sky City) kl 09:30-16.00.
Mötet innehåller ”state of the art” avseende myeloproliferativa neoplasmer och plasmacellssjukdomar, inklusive det allra senaste från ASH 2014. Vidare ges en presentation av de viktigaste nyheterna inom andra terapiområden från ASH-mötet.

Vi hoppas att så många som möjligt finner detta intressant, deltagarantalet kommer att begränsas till ca 60 personer. Sökande som ej har möjlighet att resa till ASH mötet kommer att prioriteras. SFH står för kostnaderna för mötet men deltagarnas arbetsgivare får bekosta resan. Vänligen observera att mötet ej är avsett för associerade medlemmar från läkemedelsindustrin.

Boka redan nu in detta datum i din kalender. Anmälan (namn, specialist eller ST, medlem i SFH, arbetsplats, telenr, mailadress samt uppgift om eventuell planerad ASH resa), sker till Catharina Lewerin, catharina.lewerin@vgregion.se. Sänd gärna din anmälan redan nu, ”först till kvarnen gäller”, deadline dock 19/10 2014.

Preliminärt Schema
09.30 - 10.00 Kaffe
10.00 - 11.30 Plasmacellsjukdomar Ulf-Henrik Mellqvist
11:40 - 12:30 Best of ASH 2014 Jan Samuelsson
12:30 - 13:30 Lunch
13.30 - 14:00 Best of ASH 2014 forts. Jan Samuelsson
14:00 - 16:00 Myeloproliferativa sjukdomar Björn Andreasson

Hjärtligt Välkomna/SFH:s Styrelse