Skall man citera professor Augustin Aviles, Mexico city?

2017-09-22 22:17:00

Viktig information från Hans Hagberg

I många år har jag ställt mig frågan om professor A.Aviles, Mexico city är seriös. Jag har citerat honom flera gånger eftersom han presenterar stora kliniska lymfom och myelom-material med viktiga frågeställningar. Jag har aldrig träffat honom trots att jag letat efter honom när att jag besökt internationella kongresser. A.Aviles har enligt Pubmed publicerat över 130 arbeten, ofta randomiserade eller ”kontrollerade” studier. Vad som genom åren gjort mig tveksam till trovärdigheten är det orimligt stora antal patienter som deltar i flera av studierna. Anmärkningsvärt är att flera studier trots sin unika karaktär publicerats i tidskrifter med låg impact factor. Anmärkningsvärt också är att det är samma personer (M.Nero och M.Nambo ) som oftast är medarbetare i publikationerna.

Två av A.Aviles arbeten har nu blivit tillbakadragna av de tidskrifter som publicerat arbetena. Det är tidskrifter med högre impact factor bl.a Int J Rad Oncol Biol (impact factor 5,1). Min åsikt är att man inte kan citera Aviles med de misstankar om dålig kvalité som uppenbarligen finns. Gå gärna igenom era publikationer och se om ni också har citerat A.Aviles och bedöm om resultaten är trovärdiga och meddela mig om någon har träffat honom.

Hans Hagberg, Docent överläkare, Onkologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala