Skriftlig tentamen i Hematologi!

2014-04-24 11:22:00

Årets skriftliga tentamen i Hematologi - senaste anmälan 10/5!

Nu är det snart dags för årets frivilliga skriftliga tentamen i hematologi. I år ges den i form av en MEQ-tenta. Skrivning sker på hemsjukhuset valfri dag mellan 22-23:e maj.

Vid godkänt resultat äger en muntlig examen rum i anslutning till SFH:s fortbildningsdagar i Linköping i oktober.

Välkommen med din anmälan, senast 10 maj, till ST-utskottets ordförande Emma Ölander
Emma.olander@lvn.se