Snart dags för progresstest!

2014-10-24 15:00:00

Tag chansen att testa dina kunskaper i hematologi

Efter avslutat test bör du gå igenom resultatet med din handledare, eller ordna en träff med dina ST-kollegor och diskutera resultaten. Syftet är att du ska hitta dina starka och svaga sidor och kunna ta hjälp av det i din framtida utbildning.

Vi vill också mycket gärna veta vad du tycker om testet. Fyll i utvärderingen och skicka in den till johanna.ungerstedt@ki.se. Som tack för hjälpen får du en bok. EHA har uttryckt ett stort intresse för denna typ av test som eventuellt skall införas på europeisk basis. Ett abstract insändes till årets EHA som bedömdes som intressant men då svaren var för få blev det ej accepterat. Vi hoppas på stor svarsfrekvens i år så att ST utskottet kan visa resultaten i Wien 2015. Testet och utvärderingen kommer att finnas tillgängligt v 46 och facit finns tillgängligt v 47.

Emma Ölander
Ordförande ST-utskottet