Sök forskningsstipendium från Blodcancerfonden

2015-06-22 15:15:00

Blodcancerfonden delar ut 2 miljoner kronor till forskning inom hematologi. Ansökningsdag 15 september 2015

Blodcancerfonden stöttar utvecklingsarbete som syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet.

Företräde skall ges åt utvecklings- och forskningsprojekt som inte täcks av sedvanliga forskningsfonder. Forskare på doktorand och post doc. nivå prioriteras.

Ansökningar på särskilt formulär skall vara Blodcancerfonden tillhanda senast
den 15 september 2015 Formulär och anvisningar finns på hemsidan.
Blodcancerfonden
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
tel: 08-546 405 40
E-post: fond@blodcancerforbundet.se