Specialisttentamen 2023

2023-05-08 00:00:00

När? Valfri dag 8-12 maj, är man fler från samma ort som skriver behöver man skriva samma dag. Var/hur? Man skriver på hemorten med en förutbestämd tentavakt. Skrivtiden är 6 timmar. Anmälan: Maila sttenta@gmail.com. Ange ditt namn, vilket datum du vill skriva och ort/plats, om du skriver samtidigt som någon annan samt namn och adress till din tentavakt. Sista dag för anmälan är 6/4.