Specialisttentamen i hematologi!

2014-01-29 16:15:00

Nu är det snart dags för årets frivilliga skriftliga tentamen i hematologi. I år ges den i form av en MEQ-tenta. Skrivning sker på hemsjukhuset valfri dag mellan 22-22:a maj.

Vid godkänt resultat äger en muntlig examen rum i anslutning till SFH:s fortbildningsdagar i Linköping i oktober.

Välkommen med din anmälan, senast 29 april, till ST-utskottets ordförande Emma Ölander
Emma.olander@lvn.se