Stipendier att söka från Blodcancerförbundet

2014-04-25 14:00:00

Blodcancerfonden delar ut stipendier till konferenser och andra fortbildningskurser. Behöriga att söka är kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vuxenhematologin.

Ansökningstiden går ut 15/5. Mer information finner du här - Blodcancerfonden_utbildningsstipendier_2014