Svar från Cancerfonden

2014-06-16 12:00:00

SFH har som tidigare meddelats skrivit till Cancerfonden för att betona den allvarliga prognosen vid olika former av blodcancer. Vi har nu fått ett svar där Cancerfonden meddelar att de i kommande rapporter kommer att "poängtera den stora sjukdomsbörda de hematologiska cancersjukdomarna tillsammans utgör". Detta var SFH:s syfte med skrivelsen.

Du kan läsa hela svaret från Cancerfonden här