Svensk MPN grupp bildas

2018-10-23 16:30:00

Första möte 4/4 2019 på RCC Stockholm - alla MPN intresserade kliniker och forskare välkomna

I samband med fortbildningsdagarna i Umeå höll styrgruppen för MPN registret i INCA ett möte. Gruppen består  av Björn Andreasson (ordförande), Erik Ahlgren, Maria Liljeholm, Marie Lindgren, Jan Samuelsson och Stefan Scheding.

Vid mötet konstaterades att vi behöver bilda en svensk grupp för att stärka forskningen gällande MPN. En andra mycket viktig registerstudie är på gång och intressanta grundvetenskapliga studier planeras i Lund. Alla kliniker och/eller forskare som önskar starta kliniska eller laboratoriemässiga samarbeten i Sverige är varmt välkomna till ett konstituerande möte på RCC i Stockholm 4/4. Resor måste tyvärr betalas av arbetsgivaren.

IMG_4803