Svenska Mastocytosgruppen

2017-02-07 13:45:00

Som tidigare meddelats så har det bildats en Svensk Mastocytosgrupp. Ni finner all information under Diagnosgrupper på hemsidan.