Svenska MPN gruppens möte

2023-03-28 00:00:00

Key note lecture Claire Harrison London

Inbjudan och preliminärt program för Svenska MPN-dagarna 28-29 mars 2023 i Lund

28/3 Hypoteket, Kyrkogatan 3, Lund

18.00 ”Biology and Treatment of Myelofibrosis after Ruxolitinib Failure” Professor Claire Harrison, Guys and St Thomas Hospital, London, UK.

Följs av middag i samarbete med Abbvie.

29/3 BMC D15, Dora Jacobson, Lund

9.00 Introduktion

9.30-12.00 Vetenskapliga presentationer medverkande bla; Anneli Enblom-Larsson, Trine Alma Knudsen Christen Lykkegard Andersen, Stefan Scheding, Anna Ravn Landtblom, Nurgul Batyrbekova (länk).

12.00-13.00Lunch

13.00 Pågående kliniska studier i Sverige-Peter Johansson

13.30 Diskussion kring framtida studier

14.30 Årsmöte i Svenska MPN-gruppen

15.30 Dagen avslutas

Alla MPN intresserade läkare är varmt välkomna!

Deltagare bokar och bekostar resa och boende själva. Anmälan sker till Anna Ravn Landtblom, anna.ravn-landtblom@regionstockholm.se. Antal deltagare är begränsat.

/Svenska MPN gruppen genom Anna Ravn Landtblom, Erik Ahlstrand och Stefan Scheding