Svenska Progesstestet

2020-11-08 08:45:00

Fr.o.m. måndag den 16/11 fanns det svenska progresstestet tillgängligt på hemsidan under fliken Utbildning/St i hematologi/ Progresstest. Testet är nu nedtaget och du kan ladda ner facit och gå igenom med din handledare (som förhoppningsvis också gjort testet)