Uppdaterade ASH rekommendationer om trombos och cancer

2021-02-16 00:00:00

ASH har publicerat mycket omfattande rekommendationer (Blood Advances Feb 2021) rörande trombos och cancer. Hela 34 specificerade frågeställningar ges det rekommendationer om. Det gäller allt från profylax, över kirurgiska situationer, till overt VTE. ASH-riktlinjerna tar även hänsyn till andra viktiga frågor relaterade till hanteringen av kateterassocierad trombos, trombos i splanchnicusvenen, accidentellt upptäckt PE och subsegmentell PE.

Starka rekommendationer inkluderar att inte använda trombosprofylax hos polikliniska patienter som får cancerkemoterapi med låg risk för VTE och att använda lågmolekylärt heparin (LMWH) för initial behandling av VTE hos patienter med cancer. 

Villkorade rekommendationer inkluderar användning av tromboprofylax hos sjukhusvårdade patienter med cancer, LMWH eller fondaparinux för kirurgiska patienter med cancer, LMWH eller direkta orala antikoagulantia (DOAC) hos polikliniska patienter med cancer som får systemisk behandling med hög risk för VTE, och LMWH eller DOAC för initial behandling av VTE, DOAC för kortvarig behandling av VTE och LMWH eller DOAC för långtidsbehandling av VTE hos patienter med cancer.