Uppdaterade råd från KLL gruppen

2021-03-08 00:00:00

Tillfälliga avsteg från gällande rekommendationer i nationellt vårdprogram KLL med anledning av Covid-19

8/3 har gruppen förtydligat sina rekommendationer, nu gällande behandlingstart;

Vid behandlingsstart/behandlingsval – väg in möjlighet till covid-19-vaccin. Skjut om möjligt på behandlingsstart tills covid-19-vaccination är genomförd.

Hela dokumentet finns här samt på Covid-19 sidan