Uppdaterade riktlinjer för ALL

2017-05-01 23:00:00

Den nya uppdateringen av de nationella riktlinjerna för ALL utgörs av ett samlat dokument inkluderande bilagor med bl.a. cytostatikakurer. Bland övriga förändringar kan noteras förändrad behandling för patienter med Philadelphia (Ph)-negativ B- och T-ALL från 45 år och uppåt samt för äldre patienter med Ph-positiv ALL. Behandlingsrekommendationerna kvarstår i princip för yngre patienter med Ph-positiv ALL men mindre justeringar av doser i ABCDV och VABA har gjorts. I samråd med svensk-norska BMT-gruppen har rekommendationer för konditionering förändrats och ett års behandling med imatinib efter allogen hSCT vid Ph-positiv ALL tillkommit.

ALL 2017