Uppdaterade riktlinjer för AML

2018-11-26 09:15:00

Det nationella vårdprogrammet för AML har under 2018 genomgått en ”medelstor” uppdatering vilken godkändes av RCC-samverkan vid möte 21/11 2018. De två viktigaste förändringarna jämfört med föregående version (sept.2016) är:

  • Next-generations-sequencing (NGS) med genmutationspanel bör ingå i primärutredningen av alla patienter med AML utom i de fall behandlingsintentionen är rent palliativ.
  • Hos patienter under 70 år med FLT3--positiv AML rekommenderar vi tillägg av kinashämmaren midostaurin (Rydapt) i induktions- och konsolideringsbehandlingen.