Uppdaterade vårdprogram

2021-10-08 00:00:00

Mantelcellslymfom och Waldenström programmens uppdateringar är fastställda av RCC i september

Du hittar som vanligt de fullständiga programmen under fliken riktlinjer

Under punkten inledning i varje program hittar du de viktigaste förändringar som gjorts.