Uppdaterat VP AML

2019-05-09 10:45:00

Vårdprogramsgruppen under ledning av Martin Höglund, Uppsala, har reviderat detta nationella program.

AML-vårdprogrammet har i vår genomgått en mindre uppdatering som godkändes av RCC-sam verkan 29/4. De viktigaste ändringarna är att

  • Vvid remissionsinducerande behandling av obehandlad AML bör antikropps-läkemedlet gemtuzumab ozogamicin (GO; Mylotarg) ges dag 1 i första cytostatikakuren (kur 1) till patienter med de novo AML av typ CBF-leukemi, dvs AML med de cytogenetiska avvikelserna t(8;21) eller inv(16)/t(16;16). CBF-leukemi utgör cirka 7% av alla AML.

  • Hos patienter där Mylotarg-tillägg kan bli aktuellt krävs att de klinisk-genetiska laboratorierna levererar snabba svar (FISH-analys alt RT-PCR) vad gäller förekomst av t(8;21) och inv(16)/t(16;16).

Du hittar hela programmet här