Uppdaterat VP follikulära lymfom

2019-03-27 00:00:00

Vårdprogramsgruppen under ledning av Ola Lindén, Lund, har reviderat detta nationella program.

Några nyheter i  denna reviderade version:

Rekommendationer avseende behandlingsindikation vid spridd sjukdom har ändrats. 

Rekommendationer om handläggning av tidigt återfall/progress, inom 2 år efter singel-rituximab har ändrats. 

Nya rekommendationer om handläggning av refraktär sjukdom eller progress inom 2 år efter första linjens R-kemo 

Vid behandling av transformation finns en rekommendation av högdos i första remission för patienter med CD20 negativ sjukdom. 


Du hittar hela programmet här