Uppdaterat VP Talassemi

2019-04-17 10:51:00

Vårdprogramsgruppen under ledning av Honar Cherif, Uppsala, har reviderat detta nationella program.

Uppdatering april 2019 innefattar huvudsakligen följande ändringar i dokumentet:

  • Olika delar beträffande diagnostik och behandling är reviderade och anpassade till svenska förhållanden.
  • Information och förtydligande gällande stamcellstransplantation och genterapi.
  • Information och förtydligande gällande EMA (erythrocyte maturation agents) vid talassemi.
  • Förtydligande gällande antikoagulantia till talassemipatienter.

Du hittar hela programmet här